Postup tvorby Genoklenotu a Genoportrétu

Pro tvorbu Genoportrétu a Genoklenotu je nezbytná DNA daného člověka.

Jakmile obdržíme Vaši objednávku Genoportrétu nebo Genoklenotu, zašleme Vám poštou odběrovou soupravu, pomocí které si dle přiloženého návodu sami odeberete DNA - jednoduše a v pohodlí Vašeho domova. Před odběrem vzorků doporučujeme přibližně hodinu nekouřit, nejíst a nepít. Odběrový štěteček je dostatečně jemný i pro citlivá dětská ústa, takže test lze provádět prakticky od narození.

Následně vzorky zašlete zpět do laboratoře Genomac. Po obdržení Vašich vzorků se provede pomocí nejmodernějších přístrojů izolace DNA a analýza 14 specifických úseků (tzn. DNA markerů). Ty mají velice variabilní hodnoty, jejichž kombinace je pro každého člověka na světě nezaměnitelná. A právě tuto kombinaci námi vyvinutým systémem zakódujeme do jednotlivých linií Genoportrétu či pozic křišťálů Genoklenotu. Vznikne tak nádherné osobité umělecké dílo - čisté a jedinečné.

Podívejte se na krátké video, ukazující celý průběh našeho genetického testu od odběru vzorků v pohodlí domova, přes zpracování v laboratoři až po vyhodnocení.

Postup tvorby Genoklenotu a Genoportrétu - navigace

ObjednávkaObjednávka
Odebrání vzorkuOdebrání vzorku
Izolace a analýza DNAIzolace a analýza DNA
VyhodnoceníVyhodnocení
Zakódování do obrazu / šperkuZakódování do obrazu / šperku